TR EN

Bakım ve Destek

 

Uygulama Sonrası Danışmanlık, kurulan sistemin zaman içinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarının karşılanması için verilecek tüm danışmanlık hizmetlerini kapsar.

  • Kurulan sistemin güvenliğinin ve devamlılığın sağlanması,
  • Zaman içinde değişen ihtiyaçlara göre sistemin yeniden yapılandırılması,
  • Periyodik sistem denetimi,
  • Denetim sonuçlarının ve tespit edilen yeni ihtiyaçların belgelendirildiği Sistem Denetim Raporu'nun oluşturulması gibi konulardır.